Poden demanar informació sobre qualsevol eïna o material que necessiti llogar tant si és un particular com una empresa. Comptem amb una amplia experiència en el sector del lloguer i sempre li oferirem la millor opció, tenint molt en compte les seves necessitats.

Eines i utillatges

Alternadors - Bombes d'aigua - Compactadors - Amoladores - Martells
Serres - Taladres - Vibradors - Nivells làser - grups de pressió
Compressors d'aire - aspiradors - formigoneres

Casetes d'obra

Amb aire condicionat - Amb WC - Amb oficina

Encofrats i bastides

Encofrats - Encofrats circulars - Bastides - Torretes mòbils

Elements de protecció

Senyals de tràfic - Tanques