Es fabriquen tots els tipus de formigó segons la instrucció de formigó Estructural EHE vigent.

Estem adherids a la "Asociación Española de Fabricantes de Hormigón Preparado" (ANEFHOP).

Disposem de camions propis per al subministrament i bombament de formigó.

Camió cuba autobomba de fins a 24m

Nom Mides (m) Capacitat Motor Tracció Abast Màx Braç Pes
Llarg Amp Alt m3 CV m Tn
MB + SEBHA (nº7) 10,4 2,5 4 5 394 8x4 24 15

Camió bomba de fins 52m

Corrons compactadors