Malgrat que l'activitat minera d'extracció de pedra calcària comporta una ferida al territori paisatgístic, l'empresa és molt curosa a fer la restauració integrada del terreny. 
La instal·lació consta de tres fases de tractament: primari, secundari i terciari, que permeten l'obtenció de materials per a bases i subbases granulars, àrids d'asfalt, formigons i morters.
Disposem de laboratori popi per a l'autocontrol. Només garantint la qualitat de l'àrid es poden obtenir productes finals de formigó i morter que compleixin la normativa vigent.
La nostra planta d'àrids disposa del marcatge CE dels àrids fabricats.
Estem adherits al gremi d'Àrids de Catalunya.