La planta de formigó de PEMACSA, permet una producció de 60m3/h via humida i 80m3/h via seca i està equipada amb una amasasdora de 2m3 de capacitat.

Es fabriquen tot tipus de formigó segons la instrucció de formigó Estructural EHE vigent.

 

Descàrrega

 

La planta de formigó està adherida a la "Asociación Española de Hormigón preparado" (ANEFHOP). 

Disposem de camions propis per al subministrament i bombament de formigó.