Fabricació d'àrids i formigó, moviment de terres, subminsitrament de materials de construcció i lloguer de maquinària.